Jualan Produk

Perkhidmatan buat pelanggan yang mempunyai spesifikasi yang diingini bagi tujuan tertentu sama ada kegunaan sendiri atau imej organisasi

Pelaburan Hartanah

KOPRESS juga kini terlibat dalam pelaburan hartanah berdasarkan lokasi dan nilai harga pasaran yang strategik.