Penasihat Koperasi

Tn. Hj. Abdul Rahman Bin Mt Dali

Ahli Lembaga Penasihat

Tn. Hj. Aminuddin Bin Yahya

Ahli Lembaga Penasihat

Prof. Dr. Aznan Bin Hasan

Ahli Lembaga Penasihat

Tn. Hj. Kamarolaili Bin Abu

Ahli Lembaga Penasihat